Παρατήρηση: χάρτης πόλης
μεγέθυνση Ι: πολεοδομικές γραμμές
μεγέθυνση ΙΙ: κτήρια
υπερ-μεγέθυνση ΙΙΙ: φύλλα
Μια εμβάθυνση σε δύο κατόψεις με παρόμοια “διαρρύθμιση”· πόλης και φυτών.
Ξεκινώντας από μια πανοπτική θέαση μιας πόλης, αυτή του χάρτη, με πρώτο στάδιο μεγέθυνσης τις γραμμές των διαδρομών και των οικοδομικών τετραγώνων, δεύτερο τα κτήρια, τρίτο και πιο εστιασμένο στάδιο τα φύλλα, εμβαθύνουμε είτε με το μάτι, είτε με το σώμα, για να διατρέξουμε και να παρατηρήσουμε αυτή τη γραμμική ομοιότητα ύλης και φύσης. Κάθε διαδρομή στο αστικό τοπίο διαγράφει πάντα μια νέα εμπειρία.
Η εικαστικός Μαρία Ανδρικοπούλου, ως άλλη “βοτανολόγος του πεζοδρομίου”*, περπατάει στην πόλη, ακολουθώντας διαφορετικές πορείες, επιτρέποντας στην τυχαιότητα να εμφανίσει κάθε φορά “νέες” φθορές που προκύπτουν στα κτήρια και τα φυτά που κατοικούν στο αστικό τοπίο. Συλλέγει θραύσματα αυτών, τα καταγράφει και τα μεταφέρει στο νέο περιβάλλον έκθεσης τους σαν σύγχρονα αρχαιολογικά ευρήματα του αστικού χώρου.
Στην έκθεση Leaf ing the city, σε κάθε ένα από τα δύο δωμάτια παρουσίασης των έργων, φανερώνονται δύο πρακτικές αισθητικοποίησης της φθοράς: η διάδραση καλλιτέχνη – πόλης αλλά και μια υποσημείωση ενθύμησης της φθαρτότητας.

Δωμάτιο Ι
Στο πρώτο δωμάτιο παρουσιάζεται η σύνθεση “Αστικό φυτολόγιο”. Μια επιτελεστική διαδικασία συλλογής φύλλων από φυτά που η εικαστικός συναντά στις διαδρομές της στην πόλη, άλλοτε υγιών και άλλοτε άρρωστων. Συλλέγει φυτά που “κατοικούν” στην πόλη και μελετά την φθορά τους, ακολουθώντας τη ζωγραφικά. Προς επιστέγαση της φθοράς, τοποθετεί στον χώρο ένα δεύτερο έργο με τίτλο “Νεκρή φύση”. Ένα συρτάρι γίνεται νεκροταφείο ζιζανίων, σπόρων, φύλλων και εντόμων που φέρουν, εν μέρει, την ευθύνη της νόσου των φυτών. “Στο συρτάρι μπαίνουν έννοιες που χρησιμεύουν στην κατάταξη των γνώσεων”**, λέει ο ο Gaston Bachelard και η Α. το χρησιμοποιεί ως εγχειρίδιο της φθοράς.
Δωμάτιο ΙΙ
Στο δεύτερο δωμάτιο, η Ανδρικοπούλου, τοποθετεί τα ευρεθέντα αστικά οικοδομικά υπολείμματα, στην εγκατάσταση με τίτλο “Αναδόμηση”. Συλλέγει τα ίχνη που αφήνουν τα κτήρια, σοβάδες και οικοδομικά υλικά. Το αστικό θραύσμα αναλύεται και ζωγραφικά, παρέχοντας στο θεατή υλικά αρκετά, ώστε, να “αναδομήσει” ένα φανταστικό αστικό τοπίο, παραβλέποντας την φθορά και την παροδικότητα των υλικών. Τέλος, προς μια ενθύμηση αυτής της, μάλλον αναπόφευκτης, φθοράς, “χτίζει” ένα “βωμό” με τίτλο “Αναμονές”. Βιομηχανικά υλικά δόμησης και ξερά φύλλα αποτελούν το γλυπτικό έργο της εικαστικού. Οι αναμονές αυτές, εντροπικά και αντισυμβατικά, στέκονται, σε έναν εσωτερικό χώρο, περιμένοντας να ενισχυθούν από μπετό ή να γεμίσουν από χλωρά φύλλα.

Μια εκτροπή από την συνηθισμένη περιδιάβαση στην πόλη μπορεί να οδηγήσει στην ουσία της παρατήρησης των άλλοτε δεδομένων πραγμάτων. Φύλλα και σοβάδες, οι χαίτες δέντρων και κτηρίων, στοιχεία στον πλανήτη που περιμένουν όρθια χωρίς να κινούνται και που αναρριχάται πάνω τους, αργά, η φθορά του χρόνου, του καιρού, του ανθρώπου. Μέσω της έκθεσης Leaf ing the city, η Μαρία Ανδρικοπούλου προσπαθεί να καταθέσει ευρήματα της ασθένειας και να αναζωογονήσει, μέσω της ζωγραφικής, το φθαρτό.
Ωδή στη φθορά, προς μια “φυλλοποίηση” της διαδρομής στο αστικό τοπίο.

Εμμανουέλα Ανδριανάκη
Θεωρητικός τέχνης

——————————————————————————————-
*Ο Charles Baudlaire αντιλαμβάνεται ως “βοτανολόγο του πεζοδρομίου” τον flaneur της εποχής. Μια φιγούρα ενός περιπατητή της μητρόπολης που επεξεργάζεται και παρατηρεί το αστικό τοπίο, συμμετέχοντας σε αυτό ενεργά και αποδίδει την εμπειρία εικαστικά.
**Gaston Bachelard, Η ποιητική του χώρου, μετ. Ελένη Βελτσου -Ιωάννα Δ. Χατζηνικολή, 6η έκδοση, εκδ. Χατζινικολή, Αθήνα, Φεβρουάριος 2014, σσ. 102
——————————————————————————————-

Info
Επιμέλεια: Εμμανουέλα Ανδριανάκη

Εγκαίνια: 15/06/2018, ώρα: 20:00
Διάρκεια: 15/06/2018 – 17/06/2018
Ημέρες & ώρες λειτουργίας: Σάββατο και Κυριακή: 20:00 – 22:00

Two Elephants – artworks and dwarfs
Ηρακλή Κοκκινίδη 28, Αγία Τριάδα, 71202, Ηράκλειο Κρήτης